Waar onze school voor staat:

Onze school wil kinderen een zonnig toekomstperspectief bieden.

Door gepaste begeleiding en een evenwichtig aanbod van vaardigheden, kennis en attitudes,
willen we maximale ontwikkelingskansen aanbieden.

Ieder kind bezit vele talenten! Bij ons mag, durft en leert ieder kind zichzelf zijn met zijn
mogelijkheden en beperkingen. Vanuit zelfvertrouwen leren kinderen zelfstandig en creatief
optreden in respect voor hun omgeving.

Met een hart voor de kinderen en in een sfeer van openheid en waardering, werken we samen
met ieder die bij het schoolgebeuren betrokken is.