Nieuwe autoriteit: belonen of straffen?

We maken een duidelijke keuze voor ‘nieuwe autoriteit’. We willen inzetten op de combinatie van duidelijke grenzen / voorspelbaarheid / structuur en regels enerzijds en een warme relatie met de kinderen, een goede verbinding anderzijds.
We kiezen er bewust voor om op een rustige manier te reageren op storend gedrag of conflicten, zodat kinderen voelen ‘oei, we hebben hier een grens overtreden en dat is niet oké’, maar dat ze tegelijk voelen ‘oké, ik heb een fout gemaakt, maar ik mag er nog wel zijn’.