Ouderraad

Voorzitster: Kelly van Tricht

Secretaris: Katia Herygers

Verslaggeefsters: Femke Vreys en Sofie Verhaegen

Schoolraad: Daisy Vanderborght, Leen Vandevreugde en Tania Selderslaghs

Directeur: Peter Terweduwe

Leden:

Bart Peeters

Inge Baetens

Leen Vandeweyer

Stephanie Cecere

Vicky Mols

Vrije Mandaat